Skład

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki (WI)

Zastępca Przewodniczącego

prof. dr hab. inż. Aleksander Byrski (WI)
dr hab. inż. Szymon Szott, prof. AGH (WIEiT)
prof. dr hab. inż. Jarosław Wąs (WEAIiIB)

Członkowie

prof. dr hab. inż. Bogdan Kwolek (WI)
prof. dr hab. Maciej Paszyński (WI)
prof. dr hab. inż. Katarzyna Kosek-Szott (WIEiT)
prof. dr hab. inż. Tomasz Zieliński (WIEiT)
prof. dr hab. inż. Marek Ogiela (WEAIiIB)
prof. dr hab. Andrzej Bielecki (WEAIiIB)
prof. dr hab. Leszek Kotulski (WEAIiIB)
prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza (WEAIiIB)
prof. dr hab. Marcin Szpyrka (WEAIiIB)
prof. dr hab. inż. Piotr Nawrocki (WI)

dr hab. inż. Bartosz Baliś, prof. AGH (WI)
dr hab. inż. Piotr Chołda, prof. AGH (WIEiT)
dr hab. inż. Jerzy Domżał, prof. AGH (WIEiT)
dr hab. inż. Lucjan Janowski, prof. AGH (WIEiT)
dr hab. inż. Mikołaj Leszczuk, prof. AGH (WIEiT)
dr hab. inż. Marek Natkaniec, prof. AGH (WIEiT)
dr hab. inż. Marcin Niemiec, prof. AGH (WIEiT)
dr hab. inż. Piotr Pacyna, prof. AGH (WIEiT)
dr hab. inż. Renata Słota, prof. AGH (WI)
dr hab. inż. Tomasz Szydło, prof. AGH (WI)
dr hab. inż. Bartłomiej Śnieżyński, prof. AGH (WI)
dr hab. inż. Wojciech Turek, prof. AGH (WI)
dr hab. inż. Paweł Topa, prof. AGH (WI)
dr hab. inż. Robert Wójcik, prof. AGH (WIEiT)

dr hab. inż. Andrei Karatkevich, prof. AGH (WEAIiIB)
dr hab. inż. Radosław Klimek, prof. AGH (WEAIiIB)
dr hab. inż. Konrad Kułakowski, prof. AGH (WEAIiIB)
dr hab. Adam Sędziwy, prof. AGHi (WEAIiIB)
dr hab. inż. Igor Wojnicki, prof. AGH (WEAIiIB)
dr hab. inż. Krzysztof Banaś, prof. AGH (WIMiIP)
dr hab. inż. Łukasz Rauch, prof. AGH (WIMiIP)
dr hab. Danuta Szeliga, prof. AGH (WIMiIP)
dr hab. Iwona Skalna, prof. AGH (WZ)
dr hab. inż. Piotr A. Kowalski, prof. AGH (WFiIS)

dr inż. Roman Dębski (WI)
dr inż. Weronika Adrian (WEAIiIB)
dr Dariusz Pałka (WEAIiIB)
dr inż. Andrzej Opaliński (WIMiIP)

mgr inż. Emilia Majerz (Samorząd Doktorantów AGH)