Skład

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki (WIEiT)

Zastępca Przewodniczącego

prof. dr hab. inż. Aleksander Byrski (WIEiT)
dr hab. inż. Szymon Szott, prof. AGH (WIEiT)
dr hab. inż. Jarosław Wąs, prof. AGH (WEAIiIB)

Członkowie

prof. dr hab. inż. Bogdan Kwolek (WIEiT)
prof. dr hab. Maciej Paszyński (WIEiT)
prof. dr hab. inż. Tomasz Zieliński (WIEiT)
prof. dr hab. inż. Marek Ogiela (WEAIiIB)
prof. dr hab. Andrzej Bielecki (WEAIiIB)
prof. dr hab. Leszek Kotulski (WEAIiIB)
prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza (WEAIiIB)
prof. dr hab. Marcin Szpyrka (WEAIiIB)

dr hab. inż. Bartosz Baliś, prof. AGH (WIEiT)
dr hab. inż. Piotr Chołda, prof. AGH (WIEiT)
dr hab. inż. Jerzy Domżał, prof. AGH (WIEiT)
dr hab. inż. Lucjan Janowski, prof. AGH (WIEiT)
dr hab. inż. Katarzyna Kosek-Szott, prof. AGH (WIEiT)
dr hab. inż. Mikołaj Leszczuk, prof. AGH (WIEiT)
dr hab. inż. Marek Natkaniec, prof. AGH (WIEiT)
dr hab. inż. Piotr Nawrocki, prof. AGH (WIEiT)
dr hab. inż. Marcin Niemiec, prof. AGH (WIEiT)
dr hab. inż. Piotr Pacyna, prof. AGH (WIEiT)
dr hab. inż. Renata Słota, prof. AGH (WIEiT)
dr hab. inż. Tomasz Szydło, prof. AGH (WIEiT)
dr hab. inż. Bartłomiej Śnieżyński, prof. AGH (WIEiT)
dr hab. inż. Wojciech Turek, prof. AGH (WIEiT)
dr hab. inż. Paweł Topa, prof. AGH (WIEiT)
dr hab. inż. Robert Wójcik, prof. AGH (WIEiT)

dr hab. inż. Andrei Karatkevich, prof. AGH (WEAIiIB)
dr hab. inż. Radosław Klimek, prof. AGH (WEAIiIB)
dr hab. inż. Konrad Kułakowski, prof. AGH (WEAIiIB)
dr hab. Adam Sędziwy, prof. AGHi (WEAIiIB)
dr hab. inż. Igor Wojnicki, prof. AGH (WEAIiIB)
dr hab. inż. Krzysztof Banaś, prof. AGH (WIMiIP)
dr hab. inż. Łukasz Rauch, prof. AGH (WIMiIP)
dr hab. Danuta Szeliga, prof. AGH (WIMiIP)
dr hab. Iwona Skalna, prof. AGH (WZ)
dr hab. inż. Piotr A. Kowalski, prof. AGH (WFiIS)

dr inż. Roman Dębski (WIEiT)
dr inż. Weronika Adrian (WEAIiIB)
dr Dariusz Pałka (WEAIiIB)
dr inż. Andrzej Opaliński (WIMiIP)

mgr inż. Piotr Jurkiewicz (Samorząd Doktorantów AGH)