Kontakt

Biuro Rady Dyscypliny

mgr Kinga Grzesik-Staroń
e-mail: rditt@agh.edu.pl
telefon: +48 12 617-59-14
bud. D-17, pok. 3.8